VRIST PUMPELAG


Denne side er sidst opdateret den 27. marts 2019
Besøgstæller

VELKOMMEN til Vrist Pumpelag's hjemmeside.

Benyt hjemmesiden og hold dig opdateret.

Vi vil forsøge at holde hjemmesiden opdateret bedst muligt, så prøv at følge med på siden med jævne mellemrum.

Se altid "Sidste nyt"

Der er fremsendt indbydelser til ordinær og ekstraordinær generalforsamling den 13. april 2019 kl. 14 på Harboøre Hotel.

Som sædvanligt er der desuden indbudt til eventuelt at deltage i en let frokost kl. 13,00 forud for generalforsamlingen. HUSK i givet at tilmelde dig/ jer til frokosten!!!!

Ved sidste års generalforsamling gik Svend Aage Larsen ud af bestyrelsen, og nyvalgt blev Svend Pedersen, medens der var genvalg til revisor Mikael Mikkelsen og suppleanterne.

Der var kun ros til bestyrelsen for årets indsats.

Regnskabet for 2017 kan ses under "Økonomiske forhold". Det samme gælder for regnskabet for 2018, der nu er godkendt af revisoren.

Her kan du også se det langtidsbudget, der blev godkendt ved generalforsamlingen den 21. april 2018. Tilsvarende gælder de forudsætninger der ligger til grund for budgettet.

Referat fra generalforsamlingen finder du under "Møder og referater".

Generalforsamlingen besluttede, at der i 2019 skal opkræves 2.000 kr. pr ejendom.

Nyhedsmail nr. 31 - 10. dec. 2018 er udsendt, og du finder den under menupunktet "Nyhedsmails".

Modtager du ikke vores nyhedsmails, skyldes det, at vi ikke kender din mailadresse, eller at du måske har fået ny mailadresse. Send os i givet fald din nuværende mailadresse fra menupunktet "Kontakt" nederst til venstre på siden.

Selv om den økonomiske side af sagen blev afsluttet op til julen 2016, er i vi endnu desværre ikke helt i mål.

Vi mangler endnu at få tegninger der viser hvorledes det samlede anlæg er udført. Vi er derfor fortsat utilfredse med det arbejde Orbicon i den forbindelse har præsteret.

Generalforsamlingen godkendte, at der i 2019 opkræves 2.000 kr. pr. ejendom i bidrag til pumpelaget.

Vrist Pumpelag har optaget et samlet lån på 2,0 millioner kr. i "Kommunekredit".
Lånet er optaget som et fast forrentet lån med en løbetid på 5 år og til kun 0,59 % pro anno - alt inklusive! - og vi er i fuld gang med at afdrage på lånet.


Harboøre Digelags hjemmeside kan du finde på denne adresse: http://www.harboøredigelagaf2015.dk/


Se anvendte plancher fra præsentationen fra LVS præsentation af kloakprojektet.

Husk altid lige at se "Sidste Nyt".

- og gå så venligst lige ind på menupunktet "Kontakt" (lige her til venstre) for at sende os din mailadresse hvis du ikke allerede har gjort det!!!!

Det sikrer dig bedst mulig information som referater, nyhedsmails m.m., og samtidigt letter det bestyrelsens arbejde - og det tager kun 1 minut !!!!


Med venlig hilsen

Bestyrelsen