VRIST PUMPELAG


Denne side er sidst opdateret den 14. jan. 2018
Besøgstæller

VELKOMMEN til Vrist Pumpelag's hjemmeside.

Benyt hjemmesiden og hold dig opdateret.

Vi vil forsøge at holde hjemmesiden opdateret bedst muligt, så prøv at følge med på siden med jævne mellemrum.

Nyhedsmail nr. 30 - 8. dec. 2017 er udsendt, og du finder den under menupunktet "Nyhedsmails".

Modtager du ikke vores nyhedsmails, skyldes det, at vi ikke kender din mailadresse, eller at du måske har fået ny mailadresse. Send os i givet fald din nuværende mailadresse fra menupunktet "Kontakt" nederst til venstre på siden.

Som tidligere oplyst er arbejdet med etablering af kloak og dræn afsluttet.
Vi håber alle er tilfredse med det udførte kloak- og drænarbejde.

Selv om den økonomiske side af sagen blev afsluttet op til julen 2016, er i vi endnu desværre ikke helt i mål. Vi mangler endnu at få tegninger der viser hvorledes det samlede anlæg er udført. Vi er derfor fortsat utilfredse med det arbejde Orbicon i den forbindelse har præsteret.

Den årlige generalforsamling blev afviklet den 18. marts 2017 med deltagelse af 82 personer. Der var genvalg til bestyrelsen, suppleanter og rivior. Der var kun ros til bestyrelsen for årets indsats.

Generalforsamlingen godkendte, at der i 2018 opkræves 2.000 kr. pr. ejendom i bidrag til pumpelaget.

Referat fra generalforsamlingen 2017 finder du under "Møder og referater".

Vrist Pumpelag har optaget et samlet lån på 2,0 millioner kr. i "Kommunekredit". Lemvig Kommune har tidligere stillet kommunegaranti for et lån på op til 3,0 millioner kr.
Lånet er optaget som et fast forrentet lån med en løbetid på 5 år og til kun 0,59 % pro anno - alt inklusive! - og vi er nu begyndt at afdrage på lånet.

Harboøre Digelags hjemmeside kan du finde på denne adresse: http://www.harboøredigelagaf2015.dk/

I 2017 er bidrag til pumpelaget 2500 kr. pr. ejendom.

Se anvendte plancher fra præsentationen fra LVS præsentation af kloakprojektet.

Husk altid lige at se "Sidste Nyt".

- og gå så venligst lige ind på menupunktet "Kontakt" (lige her til venstre) for at sende os din mailadresse hvis du ikke allerede har gjort det!!!!

Det sikrer dig bedst mulig information som referater, nyhedsmails m.m., og samtidigt letter det bestyrelsens arbejde - og det tager kun 1 minut !!!!


Med venlig hilsen

Bestyrelsen