VRIST PUMPELAG


Denne side er sidst opdateret den 29. aug. 2016
Besøgstæller

VELKOMMEN til Vrist Pumpelag's hjemmeside.

Benyt hjemmesiden og hold dig opdateret.

Vi vil forsøge at holde hjemmesiden opdateret bedst muligt, så prøv at følge med på siden med jævne mellemrum.

Der er indbudt til offentligt møde med Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt den 17. sep. kl. 17,00 i Harboøre Centret. Emnet er spøgsmål omkring havvindmøller. Mød op og få mere at vide, og giv eventuelt din mening til kende.

Nyhedsmail nr. 27 - 14. marts 2016 er udsendt, og du finder den under menupunktet "Nyhedsmails".

Modtager du ikke vores nyhedsmails, skyldes det, at vi ikke kender din mailadresse, eller at du måske har fået ny mailadresse. Send os i givet fald din nuværende mailadresse fra menupunktet "Kontakt" nederst til venstre på siden.

Som tidligere oplyst er arbejdet med etablering af kloak og dræn afsluttet.
Vi håber alle er tilfredse med det udførte kloak- og drænarbejde.

Vi arbejder her i august / september på at få sagen afsluttet med Lemvig Vand og Spildevand. Endnu er der her den 29. aug. ikke foretaget afregning med de seneste arbejder, og dermed heller ikke foretaget slutafregning.

Der har været afholdt ordinær generalforsamling den 2. april 2016. Generalforsamlingen forløb stille og roligt, og flere fik mulighed for en hyggelig sludder.

Du kan her læse formandens beretning ved at følge dette link: Formandes beretning for 2015

Referat fra generalforsamlingen finder du under "Møder og referater".

Vrist Pumpelag har optaget et samlet lån på 2,0 millioner kr. i "Kommunekredit". Lemvig Kommune har tidligere stillet kommunegaranti for et lån på op til 3,0 millioner kr.
Lånet er optaget som et fast forrentet lån med en løbetid på 5 år og til kun 0,59 % pro anno - alt inklusive!

Der har som bekendt været afholdt stiftende generalforsamling for nyt digelag for hele "Harboøreland".

Digelagets hjemmeside kan du finde på denne adresse: http://www.harboøredigelagaf2015.dk/

"Ejerlaget Noret" er oprettet som afløser for "Harboøre Nordre Digelag". Bendt Bjergaard har som privatperson klaget til Lemvig Kommune over kommunens tilsyn med digelaget. Desuden er fremsendt klager til Stattilsynet samt Folketingets Ombudsmand. Der er endnu ingen afgørelse på klagen.

Lemvig Folkeblad har bragt en artikel om klagerne. Vil du se artiklen kan du følge dette link: Artikel vedrørende Harboøre Nordre Digelag


I 2016 er bidrag til pumpelaget 2000 kr. pr. ejendom. Ved generalforsamlingen blev det besluttet at bidraget for 2017 bliver 2.500 kr. inkl. moms.

Se anvendte plancher fra præsentationen fra LVS præsentation af kloakprojektet.

Husk altid lige at se "Sidste Nyt".

- og gå så venligst lige ind på menupunktet "Kontakt" (lige her til venstre) for at sende os din mailadresse hvis du ikke allerede har gjort det!!!!

Det sikrer dig bedst mulig information som referater, nyhedsmails m.m., og samtidigt letter det bestyrelsens arbejde - og det tager kun 1 minut !!!!


Med venlig hilsen

Bestyrelsen