VRIST PUMPELAG


Denne side er sidst opdateret den 25. april 2018
Besøgstæller

VELKOMMEN til Vrist Pumpelag's hjemmeside.

Benyt hjemmesiden og hold dig opdateret.

Vi vil forsøge at holde hjemmesiden opdateret bedst muligt, så prøv at følge med på siden med jævne mellemrum.

Se altid "Sidste nyt"

Den årlige generalforsamling blev afviklet den 21. april 2018 med deltagelse af 57 personer.

Svend Aage Larsen gik ud af bestyrelsen, og nyvalgt blev Svend Pedersen, medens der var genvalg til revisor Mikael Mikkelsen og suppleanterne.

Der var kun ros til bestyrelsen for årets indsats.

Regnskabet for 2017 kan ses under "Økonomiske forhold"

Her kan du også se det langtidsbudget, der blev godkendt ved generalforsamlingen den 21. april 2018. Tilsvarende gælder de forudsætninger der ligger til grund for budgettet.

Referat fra generalforsamlingen finder du under "Møder og referater".

Generalforsamlingen besluttede, at der i 2019 skal opkræves 2.000 kr. pr ejendom.

Nyhedsmail nr. 30 - 8. dec. 2017 er udsendt, og du finder den under menupunktet "Nyhedsmails".

Modtager du ikke vores nyhedsmails, skyldes det, at vi ikke kender din mailadresse, eller at du måske har fået ny mailadresse. Send os i givet fald din nuværende mailadresse fra menupunktet "Kontakt" nederst til venstre på siden.

Selv om den økonomiske side af sagen blev afsluttet op til julen 2016, er i vi endnu desværre ikke helt i mål.

Vi mangler endnu at få tegninger der viser hvorledes det samlede anlæg er udført. Vi er derfor fortsat utilfredse med det arbejde Orbicon i den forbindelse har præsteret.

Generalforsamlingen godkendte, at der i 2018 opkræves 2.000 kr. pr. ejendom i bidrag til pumpelaget.

Vrist Pumpelag har optaget et samlet lån på 2,0 millioner kr. i "Kommunekredit".
Lånet er optaget som et fast forrentet lån med en løbetid på 5 år og til kun 0,59 % pro anno - alt inklusive! - og vi er nu begyndt at afdrage på lånet.


Harboøre Digelags hjemmeside kan du finde på denne adresse: http://www.harboøredigelagaf2015.dk/


Se anvendte plancher fra præsentationen fra LVS præsentation af kloakprojektet.

Husk altid lige at se "Sidste Nyt".

- og gå så venligst lige ind på menupunktet "Kontakt" (lige her til venstre) for at sende os din mailadresse hvis du ikke allerede har gjort det!!!!

Det sikrer dig bedst mulig information som referater, nyhedsmails m.m., og samtidigt letter det bestyrelsens arbejde - og det tager kun 1 minut !!!!


Med venlig hilsen

Bestyrelsen