VRIST PUMPELAG
BESTYRELSEN:

Den valgte bestyrelse består af følgende personer:

Formand:
Tina Lund
Egebjergvej 101
8220 Brabrand
Tlf. 29 86 55 03
Mailadresse: tdb@stofanet.dk

Næstformand:
Svend Pedersen
Rosenhaven 32
7870 Roslev
Tlf. 40 46 45 90
Mailadresse: bspedersen@mail.dk

Kasserer:
Karsten Damm
Fuglsangparken 6
7000 Fredericia
Tlf. 20 10 44 15
Mailadresse: bk-damm@mail.tele.dk

Sekretær:
Bjarne Glargaard
Teglvænget 29
6622 Bække
Tlf. 21 44 58 34
Mailadresse: Bjarne.glargaard@skolekom.dk

Bestyrelsesmedlem:
Jens Hansen-Møller
Dalgasvej 11
8800 Viborg
Tlf. 41 83 70 22
Mailadresse: jens.hansenmoeller@gmail.com

Revisor:
Mikael Mikkelsen
Lykkenshøj 2
8220 Brabrand

Revisorsuppleant:
Keld Kolby
Flinthøjen 71
8382 Hinnerup

1. suppleant:
Henning Koch
Sylphidevej 24
7673 Harboøre

2. suppleant:
Ejvind Koch
Krikvej 46
7070 Vestervig