VRIST PUMPELAG
Her finder du lidt oplysninger om lovgivning vedrørende pumpelag, kort over bl.a. Vrist Pumpelag m.m.

Nedenstående henvisninger er til den lovgivning der var gældende ved pumpelagets oprettelse. Vær selv opmærksom på eventuelle senere ændringer af lovgivningen.!!!!

Love og bekendtgørelser:

Uddrag af vandløbsloven, lbk. 2009-09-24, nr. 927
Uddrag af bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering,lbk. 2007-12-11, nr. 1436.

Kommunens beslutning om oprettelse af nye pumpelag og fastlæggelse af afgrænsning af disse:

Lemvig kommunes beslutning om oprettelse af pumpelag i Vrist og Vejlby.
Lemvig kommunes kort der viser afgrænsning mellem pumpelag i Vrist og Vejlby.

Andre kommunale oplysninger i relation til pumpelagets oprettelse:

Lemvig kommunes beregningsforudsætninger for økonomiske overslag for nye pumpelag i Vrist og Vejlby.